โครงการเสนอแนะออกแบบภายใน เดอะการาจ

THE GARAGE ART OF CUSTOM MOTORCYCLE

Panupong Thipsuwan

นายภาณุพงศ์ ทิพย์สุวรรณ

Advisor: อ.ณัฐฐา สววิบูลย์


Concept

เนื่องด้วยตัวโครงการเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ผลงานการคัสต้อมมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก จึงนำเอกลักษณ์ของการคัสต้อม งานฝีมือ การใส่ใจรายละเอียดและความพิถีพิถันในสร้างสรรค์ผลงานซักชิ้นเพื่อตอบโจทย์และบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ นำเอาเทคนิคในการคัสต้อม ไม่ว่าจะเป็น กรรมวิธีการทำ วัสดุ ลวดลายและผิวสัมผัสที่ได้ นำมาตีความในรูปแบบของพื้นที่ใช้สอยและการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตกแต่งภายในเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในทุกๆด้านได้อย่างครบครัน