โครงการเสนอแนะออกแบบภายในโรงแรมท่าเตียนบูติกโฮเทล

THATIEN BOUTIQUE HOTEL

Rujipas Thirabanchasak

นายรุจิภาส ถิระบัญชาศักดิ์

Advisor: อ.ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ


Concept

ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่นำตึกเก่ามาปลุกชีวิตใหม่ด้วยธุรกิจโรงแรมได้อย่างยั่งยืนการออกแบบอาคารอนุรักษ์นั้นมีข้อจำกัดค่อนข้างมากโดยจะต้องเก็บโครงสร้างอาคารเก่าใว้ จึงคิดkeywordขึ้นมาคือคำว่า Relive ภายใต้ ความเก่าและใหม่ผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยภายใต้concept relive นั้นเป็นการนำบริบทโดยรอบท่าเตียนที่โดดเด่นมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบให้ Mood & Tone ออกมาให้สอดคล้องกับบริบทมากที่สุด และ การออกแบบวางผังจะมีการวางแกนกลางของอาคารก่อน เพื่อให้เวลาคนเข้ามาจะได้เห็นวิวในทุกๆด้านได้อย่างเหมาะสม