โครงการเสนอแนะออกแบบภายใน GREYHOUND FLAGSHIP STORE

GREYHOUND FLAGSHIP STORE

Manatsanan Yamkamnk

นางสาวมนัสนันท์ แย้มขะมัง

Advisor: อ.ชานนท์ วาสิงหน


Concept

Concept คือ การย้ำถึงความเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนจึงหยิบเอาคา ว่า “Sill the same” มาใช้ในการออกแบบโครงการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดวางโซนนิ่งโดยการนำเอาเรื่องราวของแบรนด์จากจุดกำเนิดแบรนด์ไปจนถึงความเป็น Greyhound ในปัจจุบันที่แตกแบรนด์เสื้อผ้าและร้านอาหารเรียงตามลำดับและการเลือกใช้วัสดุที่บ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ Greyhound ที่ชัดเจน จึงเกิดเป็น Concept หรือ แนวความคิดออกมาว่า “Sill the same”