โครงการเสนอแนะออกแบบภายในที่พักชั่วคราวสำหรับนักวิจัยทางทะเลและนักศึกษาทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

PHUKET AQUARIUM DORMITORY

Patan Thanawutsakulchai

นายปฐัณ ธนวุฒิสกุลชัย

Advisor: อ.ขวัญพร บุนนาค


Concept

การสร้างพื้นที่ให้เกิดเป็นการประสานเข้ากันได้อย่างลงตัว โดยไม่มีความขัดแย้ง ทำให้ผลงานการออกแบบ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือความมีเอกภาพ แต่ความกลมกลืนถ้ามีมากเกินไป ก็อาจจะ ทำให้ผลงานนั้นอาจดูน่าเบื่อได้ จึงต้องมีการ เพิ่มการขัดแย้ง หรือ ความแตกต่าง ( Contrast ) เข้าไปร่วมบ้างเพียงเล็กน้อย ก็จะให้ผลที่น่าสนใจขึ้น จึงเกิดเป็น Concept หรือ แนวความคิดออกมาว่า "The Smooth Harmony"

Design