โครงการเสนอแนะออกแบบภายใน ศูนย์สร้างแรงบันดาลใจดนตรีแจ๊ส

THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT JAZZ INSPIRATIONAL CENTER

Suphakit Ritthong

นายศุภกิตติ์ ฤทธิ์ทอง

Advisor: อ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์


Concept

สเปซที่มีลักษณะอิสระ สนุกสนานและสอดคล้องไปกับโปรแกรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการโดยมีแนวความคิดมาจาก การ "ปั้นดิน"

เราสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระในขณะที่ปั้นดิน ปกติเราจะปั้นหรือขึ้นรูป ให้มีขนาดที่พอเหมาะกับการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น ‘’โอ่ง’’ ถ้าในสเกลปกติโอ่งก็คือข้าวของเครื่องใช้ แต่ถ้าเราทำโอ่งให้โอเวอร์สเกลขึ้นจนเราสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้ ก็จะทำให้เกิดสเปซและบรรยากาศที่น่าสนใจ ส่งผลต่อทั้งภายในและภายนอก เกิดแปลนนิ่งที่มีความคล่องตัว โปรแกรมแต่ละส่วนสามารถเชื่อมถึงกันได้