โครงการปรับปรุงการออกแบบภายในโรงแรมทินิดี จังหวัดภูเก็ต

THE INTERIOR DESIGN RENOVATION PROJECT OF TINIDEE HOTEL PHUKET

Orraporn Aunman

นางสาวอรภรณ์ อุ่นมั่น

Advisor: อ.อานนท์ พรหมศิริ


Concept

จากการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ จึงมีแนวความคิดที่จะนำเรื่องราวของอุสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งเป็นทั้งประวัติศาสตร์ของชุมชนอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และยังเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของสถานที่ตั้งของโครงการแห่งนี้ มาใช้ในการออกแบบในรูปแบบที่แปลกใหม่เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับโครงการและเพื่อเพิ่มความน่าสนใจที่มากขึ้น โดยการการจะทำให้โครงการแห่งนี้ย้อนกลับไปสู่ยุคของเหมืองแร่ ที่เคยเกิดขึ้นในอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต แต่ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจโดยสร้างความแปลกใหม่ในการออกแบบภายใน ผ่านวัสดุพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีได้ เพื่อให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปรียบเสมือนการทำเหมืองแร่ที่ต้องการเปลี่ยนหินให้กลายเป็นแร่ จึงเป็นที่มาของ ชื่อคอนเซ็บ (Concept) “เล่นแร่แปรธาตุ”

Design