โครงการเสนอแนะออกแบบภายใน โรงแรมไรด์ทู เขาใหญ่

THE INTERIOR DESIGN PURPOSE PROJECT OF RIDE2 KHAOYAI HOTEL

Parichart Janchum

นางสาวปาริชาติ จั่นชุ่ม

Advisor: ดร.ชานนท์ วาสิงหน


Concept

การเดินทางของผู้ที่มีรสนิยมในการขี่มอเตอร์ไซค์ ซึ่งระหว่างทางจะได้สัมผัสบรรยากาศที่หลากหลายของธรรมชาติก่อนที่จะถึงจุดมุ่งหมาย จึงยกองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบ เช่น แสงแดด สายลม สายฝน และธรรมชาติ โดยการทำให้เห็นวิวธรรมชาติโดยรอบแบบพาโนราม่า และมีพื้นที่เปิดโล่งบางจุดเพื่อให้ได้สัมผัสกับแสงแดด สายลม และสายฝนตามฤดูกาล

ซึ่งกระบวนการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ คือ การรวมบรรยากาศโดยรอบของโครงการ และประยุกต์กับองค์ประกอบและลักษณะเด่นมอเตอร์ไซค์อย่างลงตัว จึงออกมาเป็น CONCEPT “LOVERS OF TRAVEL” คนรักการเดินทาง...