โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในสโมสรจักรยานสุวรรณภูมิ

THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT OF THE BIKE CLUB SUVARNABHUMI

Nattawood Boonchom

นายณัฐวุฒิ บุญชม

Advisor: อ.นุชจรี ศิริชัย


Concept

แนวความคิด คือ “Time to fine a bike” ได้แรงบันดาลใจมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ในปี 1900s เพราะเป็นยุคเฟื่องฟูของนวัตกรรมการผลิตจักรยานที่แพร่หลาย ทั้งยังเป็นยุคอุตสาหกรรมแรกเริ่มซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการสโมสรจักรยานสุวรรณภูมิ (Bike Club) ที่มีสีสันโดดเด่นและแปลกตาในเรื่องของสถาปัตยกรรมของตัวอาคาร และกลิ่นไอบรรยากาศของโรงงาน เปรียบเสมือนว่าสโมสรจักรยานสุวรรณภูมิ (Bike Club) ที่นี่คือโรงงานผลิตจักรยานที่ยังคงเหลืออยู่จากสงครามโลกนั่นเอง