โครงการปรับปรุงออกแบบภายใน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

THE INTERIOR DESIGN RENOVATION PROJECT OF ASIA AIRPORT HOTEL

Arun Thongpor

นายอรุณ ทองปอ

Advisor: อ.ขวัญพร บุนนาค


Concept

I’m Home คือ การพักผ่อนให้เหมือนกับการอยู่บ้าน โดยบรรยากาศภายในโรงแรมจะมีทั้งความอบอุ่นและความผ่อนคลายให้เหมือนกับการพักอาศัยอยู่ที่บ้าน เฟอร์นิเจอร์จะมีทั้งความนุ่มและความโค้งมน และ มีความโปร่งไม่ทึบจนเกินไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกไม่อึดอัด พัฒนาแนวความคิดโดยการออกแบบให้มีความรู้สึกเหมือนกับมาพักผ่อนที่บ้านโดยเลือกองค์ประกอบของเรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ความรู้สึกที่ไม่อึดอัด ความโค้งมนของเฟอร์นิเจอร์ แล้วนำมาถอดเส้นสาย เพื่อให้เกิดการออกแบบใหม่และยังสร้างบรรยากาศผ่อนคลายที่ไม่อึดอัด จึงออกมาใน I’m Home ( Ready to go : relax to stay ) การกับมาพักผ่อนให้เหมือนกับการอยู่บ้านแล้วพร้อมออกไปทำงาน