พื้นที่เงาสลัวแบบไทยในสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

THAI DIMMED LIGHT SPACE IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE

NUTTAPONG IMKAEW

นายณัฐพงษ์ อิ่มแก้ว

Advisor: ผศ.ธราดล เสาร์ชัย


Concept

เกิดจากการที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่เกิดในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นคนไทยที่มีวิถีชีวิตอาศัยอยู่กับลำคลองและการทำสวน ซึ่งทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศสมัยเด็ก ๆ ที่คุ้นเคยในแบบไทยๆ

จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ว่า ลองหาแนวทางในการใช้เอกลักษณ์แบบไทยในอาคารสมัยใหม่ ที่ไม่ใช่การนำเอกลักษณ์หน้าตาของไทย ไม่ว่าจะเป็น จั่วทรงสามเหลี่ยม อาคารใต้ถุนโล่ง หรือใบระกาช่อฟ้าต่าง ๆ เพียงแต่ลองนำแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะทำให้บรรยากาศแบบไทย ๆ ที่เคยได้สัมผัส ที่ปัจจุบันได้เลือนหายไปกับยุคสมัยนั้น มาใส่ในงานสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย

จึงเกิดเป็นโครงการ เงาสลัวแบบไทยในสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่นำความรู้สึก บรรยากาศแบบไทย ๆ มาไว้ในโครงการเพื่อให้ ได้สัมผัส ลำลึกถึงบรรยากาศแบบไทย ๆ ในอดีต ที่ไม่เหมือนกับโครงการไหน ๆ เอกลักษณ์ของมันก็คือ ความหลากหลายของแสงแบบไทย ที่กระจายไปทั่วของโครงการนั่นเอง