ความสงบ : หอศิลปะแห่งความสงบ

Peace : Peacefull Art Gallery

PAKARNWIT PEAUNGAM

นายปการวิทย์ ผิวงาม

Advisor: อ.ปิยะ ไล้หลีกพาล


Concept

ความสงบที่แฝงอยู่ในธรรมชาติถูกนำมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความสงบภายในอาคารให้เหมาะสำหรับการชมงานศิลปะและพักผ่อนหย่อนใจนอกจากนี้ยังช่วยให้ผ่อนคลายเกิดความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดีและนำไปเป็นหลักสำหรับดำเนินชีวิต

การศึกษาคือการสร้างที่ว่างที่มีความสงบจากธรรมชาติ เป็นการใช้ธรรมชาติให้มีส่วนร่วมในพื้นที่ต่างๆ เช่น ทางสัญจร ที่ว่าง การใช้สอยอาคาร เพื่อสร้างความสงบ สำหรับผู้คนที่เข้ามาใช้งานจะได้สัมผัส รู้สึก และได้รับฟังเสียงความสงบเหมาะแก่การชมงานศิลปะและพักผ่อน