สถาปัตยกรรมเพื่อความสุข : ศูนย์บำบัดความเครียด

ARCHITECT FOR HAPPINESS : STRESS THERAPY CENTER

Wasan Lodsong

นาย วสันต์ รอดสงค์

Advisor: ผศ.กนกวรรณ อุสันโน


Concept

การออกแบบได้แรงบัลดาลใจมากจากสังคมไทยที่มีความวุ่นวายและกดดันทางสังคมที่เป็นต้นเหตุของความเครียด เนื่องด้วยความเครียดการได้หลากหลายสาเหตุมากและความต้องการของคนในสังคมก็ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดการรักษาทางการแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการในการรักษาแต่ น้อยคนที่จะเข้ามาปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ เป็นต้นเหตุของโรคทางจิต และ การรักษาทางเลือกที่ช่วยตอบสนองต่อคนบางกลุ่มที่ไม่อยาก เดินทางไปโรงพยาบาลทางจิตเวช ด้วยสาเหตุ หลากหลาย จึงเกิดโครงการที่ตอบสนองต่อคนที่หาสถานที่ที่คลายความเครียด ด้วยกิจกรรม บรรยากาศ บุคลากร และ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อจิตใจและการผ่อนคลาย ทางกิจกรรม จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมจิตใจให้ผ่อนคลาย ทางสถาปัตยกรรม ที่ไม่ทึบเกิดโล่ง รูปทรงอาคารน่าสนใจ และช่วยส่งเสริมกิจกรรมให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คนที่เข้ามาใช้โครงการ ไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้ามารักษาทางการแพทย์ด้านจิตเวชอยู่