โครงการ พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก : อีสปอร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพ

CHILDREN BEHAVIOR AND DEVELOPMENT : E-SPORT CENTER BANGKOK

PRIYANAN MUANGTHONG

นางสาว ปรียานันท์ ม่วงทอง

Advisor: อ.จรรยา ผลประเสริฐ


Concept

แนวความคิดในการเริ่มต้นโครงการมาจากข้อมูลปัญหาทางสื่อโซเซียล และสื่อออนไลน์ที่มี ผลกระทบกับเด็กและวัยรุ่นเป็นอย่างมาก จึงสนใจในเรื่องของพื้นที่สำหรับวัยรุ่น ในการใช้ประโยชน์ของ พื้นที่ และในปัจจุบันไม่ได้มีแต่เด็ก วัยรุ่น แต่ในสังคมปัจจุบัน ยังมีผู้ใหญ่หลายคน ที่หันมาสนในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์กันอย่างมากมาย การที่ผู้คนให้ความสนใจและหลงใหลในเสน่ห์ของการเล่นเกมนั้น เพราะในสงัคมปัจจุบันมีความตรึงเครียดเกิดขขึ้นมากมาย เกมส์จึงมีหน้าที่ระบายความเครียดได้ดีที่สุดแต่ในผลดี ก็ยังมีผลเสียเกิดขึ้นมาบมาย เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ การเรียน การลักขโมย จึงมี แนวความคิดที่สนใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น และการเริ่มโครงการ GAME CENTER เป็น อย่างหนึ่งที่คาดว่าจะมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตของการสร้างอาชีพ และการมี รายได้ในอนาคต และในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจ ในการริเริ่ม การแข็งกีฬา E-SPORTS กันมากขึ้น

สำคัญ : อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์สร้างคนเพื่อไปเล่นเกมแต่อย่างเดียว แต่เรา อยากสร้างเด็กเพื่อไปเติมอุตสาหกรรมเกม หรือในอินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย ซึ่งเด็กจะเป็นผู้สร้างมากกว่า ผู้ใช้ เพราะว่าการสร้างผู้ใช้แต่อย่างเดียว สุดท้ายแล้วประเทศไทยก็จะไม่ได้อะไรเลย