พื้นที่เพื่อการนอนหลับ

Space for sleeping

Ireen Sittichai

นางสาว ไอรีน สิทธิชัย

Advisor: อ.ปิยะ ไล้หลีกพาล


Concept

การพักผ่อนด้วยการนอนหลับ เป็นสิ่งที่สำคัญมากของร่างกาย เพราะจะช่วยให้ร่างกายได้พักจากความเหนื่อยล้า การนอนหลับอย่างมีคุณภาพจะส่งผลดีต่อร่างกาย ทำให้ไม่เครียด และอารมณ์ดีขึ้น

แนวคิดในการออกแบบมาจาก การใช้การนอนอย่างเป็นส่วนตัว มาเป็นแนวคิดหลัก

การที่คนเราจะสามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นส่วนตัวจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การถูกมองทางสายตา การถูกรบกวนด้วยเสียง ระยะห่างระหว่างคน 1 ไปอีกคน 1 ซึ่งมักจะใกล้กันเกินไป ทำให้ไม่ได้รับการเป็นส่วนตัว ดังนั้นจึงใช้การออกแบบทางสถาปัตยกรรมเข้ามามีส่วนช่วย เพื่อสร้างพื้นที่นอนในแต่ละยูนิต ให้มีความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น เกิดความผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัย

โดยตัวโครงการจะมีการดึงเอาแนวคิดที่มีธรรมชาติเข้ามาสอดแทรกในพื้นที่นอนด้วย เพราะธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ที่เข้ามาพักเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยให้เกิดการนอนหลับที่ดีขึ้น