ศิลปะลายไทย กับ ระบบประสานทางพิกัด : โครงการท่าอากาศยานชุมพร

Thai Art Modular : Chumphon Airport

Thichakorn Daorueng

นาย ทิชากร ดาวเรือง

Advisor: อ.ณฤทัย เรียงเครือ


Concept

ศิลปะลายไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยส่วนใหญ่ในงานสถาปัตยกรรม ศิลปะลายไทยมักพบได้ในอาคารทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ผมจึงมีแนวคิดว่าถ้าหากเอาศิลปะลายไทยมาใช้กับอาคารสมัยใหม่จะเป็นอย่างไร จึงเกิดแนวความคิดการประยุกต์ใช้ศิลปะลายไทย กระบวนการทำงาน เริ่มลดทอดศิลปะลายไทยให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตให้สามารถประสานทางพิกัดได้ รูปทรงที่เลือกคือ 3 เหลี่ยมเพราะรูปทรงสามเหลี่ยมสามารถประกอบเป็นรูปทรงหลายได้เหลี่ยมได้ดีกว่ารูปทรงเรขาคณิตแบบอื่น เป็นการลดทอนรูปแบบเดิม และ “นำเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบลายไทยเดิมมาลดทอนเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้วประกอบขึ้นใหม่ เป็นรูปทรงแบบใหม่ที่มาจากกระบวนการเดิมของระบบลายไทยในรูปแบบของตัวเราเองเป็นภาพสองมิติ พอได้ภาพสองมิติแล้วก็นำเอาภาพสองมิติของลายไทยใหม่นั้น มาทำเป็นหุ่นจำลองสามมิติ โดยอ้างอิงจากระบบของลายเดิมโดยแบ่งความสูงเป็น Layer เมื่อได้รูปแบบหุ่นจำลองทดลองแล้ว ก็นำหุ่นจำลองที่ได้มาประยุกต์ใช้ในระบบ สถาปัตยกรรมต่อไป” ลดทอนโดยการใช้แนวความคิดจากศิลปะยุคสมัย Cubism และ De Stijl (สร้างงานใหม่ในรูปแบบนามธรรม) เนื่องจากผมเป็นคนไทยศิลปะลายไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยผมจึงอยากอนุรักษ์ศิลปะลายไทยไว้ด้วยงานสถาปัตยกรรมที่ผมสร้างขึ้น