ผู้ใช้รถเข็น / ทางลาด / ประสิทธิภาพการสัญจรในอาคารสาธารณะ

WHEELCHAIR / RAMP / CIRCULATION EFFICIENT IN PUBLIC BUILDING

Nuttakit Bussanaree

นาย ณัฎฐกิตติ์ บุษนารีย์

Advisor: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์


Concept

อาคารห้างสรรพสินค้าขนาดกลาง ( Community mall. ) ที่มีการใช้ทางลาดสำหรับรถเข็นล้อ หรือ รถเข็นของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ( Wheelchair. ) ในมาตราส่วน 1:12 มาเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาออกแบบ โดยมีวิธีการ คือข้อบังคับของทางลาดผู้พิการ จะต้องมีชานพักในระยะทุกๆ 6.00 เมตร ฉนั้นจึงเป็นการออกแบบให้ชานพัก ได้ทำหน้าที่ที่เป็นได้มากกว่าแค่ชานพักเหนื่อยทั่วไป ซึ่งออกแบบให้ชานพักเป็นตัวกระจายเพื่อการสัญจรของผู้คน หรือ การเข้าสู่ร้านค้าพื้นที่ขายต่างๆ และ ยังทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวม.