สถาปัตยกรรมเพื่อการเยียวยา : โรงพยาบาลท่ายาง ( 120เตียง )

HEALTHCARE ARCHITECTURE : GENERAL HOSPITAL THA YANG ( 120 BEDS )

Witsnu Vorasirisuvimon

นาย วิษณุ วรศิริสุวิมล

Advisor: ผศ.กนกวรรณ อุสันโน


Concept

การออกแบบช่วงแรกใช้การแก้ปัญหาจากพื้นที่จริง ที่เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่มีโอกาส พัฒนาจาก 30 เตียง เป็น 120 เตียง ตามยุคสมัยการออกแบบโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มักเป็นอาคารปิดเสมอ ผมจึงนำความคิดด้านการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงเยียวยา มาช่วยเพื่อให้งานสถาปัตยกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมด้านการรักษาผู้ป่วย ให้ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืน ด้านแนวความคิดและการรักษาทางกายภาพ ด้วยตัวอาคารที่ว่าง ในส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่โรงพยาบาล การออกแบบโรงพยาบาลยังต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก แต่ก็ไม่ละเลยที่จะละลายรูปทรงอาคารให้เบาบางลงจากเดิมที่มีการออกแบบเป็นอาคารปิด ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นอาคารรูปทรงที่ไม่เหมาะแก่หลักแนวความคิดเยียวยาเลย ในทางกลับกันการละลายรูปทรงให้เบาบางขึ้นนั้นเหมือนการเปิดช่องทางเดินหายใจให้ตัวอาคารมีการถ่ายเทของอากาศได้ทีขึ้นเหมือนผู้ป่วยที่อึดอัดหายใจติดขัดภายใน แล้วคุณหมอรักษาอาการคนไข้ให้หายใจได้คล่องตัวมากขึ้น เช่นกันในฐานะนักออกแบบ ผมจึงใช้หลักการรักษาผู้ป่วยซึ่งในทีนี้ คือตัวอาคารที่อึดอัด ให้มีการคลีคลายรูปทรงให้เบาบางและหายใจได้คล่องขึ้นนั้นเอง