ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ : ศูนย์ออกกำลังกายและนันทนาการผู้สูงอายุรามอินทรา

TOWARD AGING SOCIETY : RAMINDRA ELDERLY FITNESS AND RECREATION CENTER

PAMARIN BOOTSRI

นางสาวภมริน บุตรศรี

Advisor: อาจารย์ปิยะ ไล้หลีกพาล


Concept

- เน้นออกแบบให้ตัวสถาปัตยกรรมเปิดมุมมองเพื่อให้ภายนอกมองเห็นกิจกรรมภายในโครงการ เป็นการแสดงแสดงถึงความมีตัวตนของผู้สูงอายุ และช่วยเรื่องความปลอดภัยของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมที่สามารถมองเห็นได้หากเกินอุบัติเหตุก็สามารถช่วยเหลือได้ทันและเปิดมุมมองภายในเองให้มองเห็นทัศนียภาพภายนอกที่เป็นสวนภูเขาและสนามกีฬากลางแจ้ง ทำให้มีความผ่อนคลายอีกทั้งกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการออกกำลังกายยิ่งขึ้น

- ออกแบบให้มีความเป็นกลุ่มและการรวมตัวเข้าหากัน สื่อถึงความหมายของการออกแบบอาคารเพื่อตอบสนองการใช้งานของทุกกลุ่ม การรวมตัวกันทำกิจกรรม